ES  CAT 

Memoryteca > COM HO FEM
Memoryteca > COM HO FEM

Escollim jocs de fabricants de tot el món que, per les seves qualitats, sembla que estimulen alguna funció cognitiva.

Per a conèixer quins dominis cognitius estan implícits en cada joc, els provem amb persones de diferents edats. L´equip d´experts els observa durant diverses sessions i valora la seva opinió sobre les sensacions que els ha produït: si els diverteix, si els materials són agradables o si el temps de les partides és adequat, entre d´altres.

Memoryteca > COM HO FEM

L´equip de memoryteca selecciona únicament aquells jocs que estimulin almenys una funció cognitiva i siguin valorats positivament pels assessors externs.

Cada membre de l´equip d´experts analitza els jocs i els prova amb els seus pacients.

Memoryteca > COM HO FEM

Es classifiquen els jocs segons la funció cognitiva que estimula i segons l´edat i les patologies per a les quals seria adequat. Per finalitzar, s´afegeixen unes pautes amb consells i es creen nivells de dificultat. Tot això transforma els jocs en eines terapèutiques.